REJENERATİF TARIMDAN SÜRDÜRÜLEBİLİR MODAYA

Artan küresel nüfusu beslemek için gerekli üretim ihtiyacı her geçen artıyor. Bu ihtiyacı gidermek için yapılan yoğun tarımın neden olduğu yıkıcı toprak bozulmalarıyla karşı karşıya kalıyoruz.

Pek çok sektöre hammadde sağlayan tarım sektörü toplam antropojenik emisyonların en büyük sera gazı üreticilerinden biri sayılıyor. Ayrıca, emisyonları büyük ölçüde azaltmakla kalmayıp, besleyici gıda üretirken küresel ısınmayı sınırlamanın doğal bir yolunu sağlayarak atmosferik karbonu toprağa geri hapsetme konusunda ender bir potansiyele de sahip. 

Tekstil endüstrisinin kullandığı doğal liflerin bir çoğunun tarıma bağlı olduğundan yola çıkarak, bu ayki bültenimizi tarım alanında sürdürülebilir çalışmalar ve rejeneratif tarım uygulamalarıyla üretilen pamuğa ayırmak istiyoruz. Çünkü, Özen olarak, kullandığımız doğal liflerin sürdürülebilir olması kadar üretim süreçlerinin de doğa dostu olmasına önem ve öncelik veriyoruz.

REJENERATİF TARIM NEDİR?

Rejeneratif tarım atmosferik CO2'yi tutarken ve depolarken, çiftlikteki yaşam çeşitliliğini artırarak ve su ve enerji yönetimini geliştiren bir tarım sistemidir. Toprak verimliliğini oluşturmak ve iyileştirmek için en ideal çiftçilik yöntemidir. Bu yöntem aynı zamanda daha geniş ekonomik, çevresel ve sosyal faydayı destekler, böylece bütünsel çözümler yaratıyor.

Böylece, rejeneratif uygulamalarla yönetilen çiftliklerde tarımsal dayanıklılık oluşurken daha yüksek ve daha istikrarlı verimden, daha düşük girdi maliyetlerinden, doğal sermaye ve ekosistemin gelişmesinden bahsedebiliyoruz. 

Bunun gibi bir çiftlik sisteminde, pamuk üretimi de doğal döngünün doğal bir parçası haline geliyor. Dolayısıyla, pamuğun üretim sürecinde ortaya çıkan olumsuz etkiler bertaraf edilerek pamuk bitkisinin yetişme süreci de doğa dostu bir değer kazanıyor. 

REJENERATİF TARIM ÜRÜNÜ DOĞAL ELYAF: regenagri® PAMUK

Her çiftlik kendi benzersiz çevresel koşullarına bağlı olduğundan rejeneratif tarımda tek bir metodolojiden söz edilemiyor. Ancak, bazı tutarlı, değişmez temel ilkeler bulunuyor. Bu ilkelerin başında tarımsal uygulamalarla toprak ekosisteminin geliştirilmesi ve temel ekosistem koşullarının oluşturulması geliyor. Biyolojik çeşitliliğin sağlanmasıyla müdehaleye gerek kalmadan ekosistem kendi besin döngüsünü yaratmış oluyor. 

Böylece su tutmada artış ve iyileşme, besin döndüsü sayesinde ilaçlamasız tarım uygulamalarına geçilebiliyor. 

Ekosistemde doğal olan hayvancılıkla mahsullerin derinden iç içe geçmiş yaşam döngüsü ile sistemin halkaları tamamlanıyor. 

Bu ilkelere göre yetiştirilen pamuk bitkisi çevre politikalarımızı ve sürdürülebilir üretim uygulamalarımızı destekliyor. 

Çiftçileri ve işletmeleri, toprağın sağlığını ve üzerinde yaşayanların zenginliğini güvence altına alarak rejeneratif uygulamalara geçiş konusunda destek veren regenagri® inisiyatifi bu amaçları ve uygulamaları hayata geçirmeye hizmet ediyor. 

Özen Mensucat olarak, rejeneratif tarım ürünü pamuğun tekstil endüstrisinin kullanımına sunulmasından mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, sektör tedarikçilerinin bu programa katılmalarını, gelecekte rejeneratif tarımla üretilen pamuğun tedarik zincirinde geniş çaplı hareket etmesini dört gözle bekliyoruz.

regenagri® SERTİFİKALI "REGENAGRI JERSEY"

Tarihten bu yana "beyaz altın" olarak anılan pamuk bitkisinin yetişme süreci rejeneratif tarım yoluyla artık daha doğal ve çevreci. Bu nedenle, sürdürülebilir üretime odaklı bir üretici olarak, rejeneratif tarım sistemiyle yetiştirilen ve regenagri® sertifikalı pamukla tasarladığımız "REGENAGRI JERSEY" kumaşımızı koleksiyonumuza ekledik. %100 pamuk olarak tasarlayıp ürettiğimiz "REGENAGRI JERSEY"i daha yakından keşfedin! 

Özen'in sürdürülebilir modayı destekleyen yeni ürünleri için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. 

Blog

Ağustos 2020

Eylül 2020

Ekim 2020

Kasım 2020

Aralık 2020

Ocak 2021

Şubat 2021

Mart 2021

Nisan 2021

Mayıs 2021

Haziran 2021

Ağustos 2021

Eylül 2021

Ekim 2021

Kasım 2021

Aralık 2021

Şubat '22

Mart'22

Mayıs"22

Haziran'22

Temmuz'22

Ekim'22

Kasım'22

Aralık'22

Ocak'23

Mart23

Nisan23

www.bestreplica.me www.luxurystrap.com www.addwatch.org